Accueil

Projet Spiller /Gesellschaftspiller

2020-04-07

Gesellschaftsspiller eng Aktivitéit aus dem Alldag vun de Kanner 

Wéi kann d'erzéierescht Team NOHALTEGKEET, RESPEKT a WÄERTSCHÄTZUNG vu Material besser un d'Kanner bréngen wéi dass si d'Chance kréien hir Spiller selwer ze kreéieren:

D’Kanner erfannen, bauen a bastelen mat den Erzéier selwer Spiller: 

  • Spiller ginn gréissten Deels mat Recycléiertem Material gebaut oder gebastelt
  • Förderung vun der Kreativitéit :Spiller ginn selwer vun de Kanner gestalt, Reegelen erfonnt an dokumentéiert
  • Kenneléieren vun verschidden Materialien
  • Handwierklech Kompetenzen erweideren
  • Förderung vun der Teamfäegkeet : Kompetenzorientéiert schaffen, wat kann ech gutt an wat maachen ech gär
  • Duerchspillen an testen vun de Spiller